Primaria Capitalei va infiinta postul de city manager - ce presupune acesta mai exact si ce candidati sunt cautati

Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+

Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord, marti, cu infiintarea functiei de administrator public la nivelul municipiului Bucuresti, in cadrul aparatului de specialitate al primarului general, in subordinea directa a edilului.

Proiectul a fost sustinut de 37 dintre consilierii prezenti, in timp ce sase au votat impotriva iar cinci s-au abtinut, informeaza agerpres.ro.

Conform anexei atasate hotararii, administratorul public, in baza unui contract de management incheiat cu primarul general, poate sa indeplineasca atributii de coordonare a aparatului de specialitate al primarului, a serviciilor si institutiilor publice de interes local, precum si a societatilor comerciale infiintate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

1.jpg

Astfel, in functie de numarul si importanta atributiilor delegate, administratorul public poate organiza, coordona si gestiona activitatea Primariei Municipiului Bucuresti, fiind un partener al managementului la varf in procesul de adoptare a deciziilor strategice.

Primarul general al municipiului Bucuresti poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Administratorul public indeplineste orice alte atributii specifice postului, incredintate de primarul general al Municipiului Bucuresti prin act administrativ, nota interna, sau care rezulta din modificarile legislative care reglementeaza domeniul de competenta.

Ocuparea functiei se va face prin concurs organizat in conditiile legislatiei aplicabile personalului contractual, Primaria urmand sa publice anuntul, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului, in Monitorul Oficial al Romaniei — partea a treia, intr-un cotidian de larga circulatie, pe pagina de internet la sectiunea angajari, pe portalul Guvernului, precum si la sediul institutiei.

2__Medium___2_.jpg

Va putea ocupa aceasta functie persoana care: are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; cunoaste limba romana, scris si vorbit; are varsta minima reglementata de prevederile legale; are capacitate deplina de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale; nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie.

De asemenea, va trebui sa aiba studii superioare de lunga durata, vechime de cel putin trei ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei; experienta de cel putin trei ani in functii de conducere, abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de exprimare in cel putin o limba de circulatie internationala, aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare.

Atat comisia de concurs, cat si comisia de solutionare a contestatiilor vor avea in componenta lor: un presedinte, doi membri si un secretar (persoane cu probitate morala recunoscuta, care nu au antecedente penale si nu se afla in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese). Concursul va consta in: selectia dosarelor, proba scrisa, interviu.

Conform expunerii de motive, semnata de primarul general, Gabriela Firea:

Administratorul public reprezinta o functie specifica administratiei publice locale care s-a consolidat, de-a lungul timpului, in tari care dispun de o administratie moderna si eficienta, scopul introducerii acestei functii fiind acela de a profesionaliza administratia locala prin imbunatatirea si fluidizarea sistemului de furnizare a serviciilor catre cetateni.
Nici un comentariu inca

Pentru a posta trebuie sa fii logat.

Evenimente promovate pe Metropotam

Locuri promovate pe Metropotam

d'ale zilei...

Ai spirit civic?
|Rezultate|Alte sondaje

Descopera